Coschappen psychiatrie regio Rijnmond

200x200+coschappen+geneeskunde.jpg

In de regio Rijnmond biedt zorgbedrijf Antes/Bavo Europoort (onderdeel van Parnassia Groep) jou de mogelijkheid om tijdens je coschappen kennis te maken met alle facetten van de psychiatrie.

Reguliere coschappen psychiatrie

Als coassistent bij Parnassia Groep in de regio Rijnmond werk je op een klinische afdeling voor patiënten met psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of een ernstige verslaving. Dit zijn stuk voor stuk leerzame afdelingen waar je veel gaat zien van de psychiatrische behandelpraktijk. Ook is het mogelijk dat je werkt in één van onze FACT-teams of bij de Crisisdienst. Wil je daarna nog meer ervaren, dan kun je bij ons terecht voor een keuzecoschap of een oudste coschap.

Gedurende je gehele coschap word je begeleid door een arts-assistent of psychiater. De dagtaken zijn: het bijwonen van overdrachten en onderwijs, het bijwonen en zelf verrichten van intakes en follow-upgesprekken, het maken van biografieën en het (helpen) schrijven van ontslagbrieven. Het is mogelijk om in de loop van het coschap enkele ‘eigen' patiënten te begeleiden, voor wie je dan het eerste aanspreekpunt bent.
Je volgt een uitgebreid onderwijspakket op maat, dit verschilt per locatie. Daarnaast ben je van harte welkom bij de algemene onderwijsprogramma’s voor de artsen.

Keuze- en oudste coschap

Een keuzecoschap duurt drie of zes weken en een oudste coschap twaalf weken. Beide stages bieden je een goede indruk van het vak van psychiater. Bovendien zijn deze stages vaak een goede opstap naar een vervolgplek als ANIOS. Na het afronden van het keuzecoschap heb je geleerd zelfstandig te werken in de psychiatrie.
Na het afronden van een oudste coschap heb je je ontwikkeld tot het niveau van een beginnend arts-assistent. In beide gevallen heb je een beter inzicht in je eigen interesses en ben je beter in staat om te kiezen welke kant je op wilt in de geneeskunde.

Klinisch Excellentietraject

Voor studenten die sterke belangstelling hebben voor een opleidingsplaats psychiatrie bestaat beperkt de mogelijkheid in te stromen in een klinisch excellentietraject (voorheen ‘dedicated schakeljaar’). Studenten die toegelaten worden tot het klinisch excellentietraject volgen een gecombineerd traject van masteronderzoek op een psychiatrisch thema, keuzecoschap en oudste coschap. Bij gebleken geschiktheid volgt direct instroom in de opleiding tot psychiater van Parnassia Groep regio Rijnmond. Studenten met belangstelling voor een dergelijke constructie dienen bij aanvang van de reguliere coschappen contact op te nemen met de hoofdopleider Dr. N.J.M. (Nico) van Beveren, via het secretariaat.

Plaatsing

De plaatsing van reguliere coassistenten wordt verzorgd door het OSC van het Erasmus MC.

Meer informatie

Wil je meer weten over je mogelijkheden, neem dan contact op met Anmarouska van der Kaaden (onderwijsondersteuner) of Benno Bakker (psychiater en coschapcoördinator).

A. van der Kaaden, secretariaat opleiding psychiatrie Rijnmond
T 088 230 3300
E opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl

B. Bakker, psychiater
T 088 358 5345
E b.bakker@bavoeuropoort.nl