Verslavingsarts KNMG

Parnassia Groep bundelt haar kennis

Door de samenwerking van ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgprofessionals binnen specialismegroepen wordt optimaal gebruik gemaakt van kennis, achtergronden, opleidingen en ervaringen. Met als doel een betere en passende zorg aan onze patiënten te bieden.

Parnassia Groep kent 18 specialismegroepen. Ze zijn ingedeeld op basis van de classificatie van psychische stoornissen volgens de DSM-5 of de kennis van de specifieke kenmerken of de zorgbehoefte van een bepaalde patiëntengroep, die nodig is om deze patiënten goede zorg te kunnen bieden.