Onze hoogleraren

Componence Asset List

200+x+200+jaap+van+weeghel.png

Bijzondere leerstoel Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische stoornissen.
Tilburg University Tranzo

Jaap van Weeghel werkt als hoofd Onderzoek en Ontwikkeling bij Parnassia (v/h Dijk en Duin), onderdeel van Parnassia Groep. Verder is hij wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos, landelijk kenniscentrum op het gebied van behandeling, participatie en herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Zijn taken als bijzonder hoogleraar hebben betrekking op onderzoek en andere vormen van kennisontwikkeling op het gebied van de rehabilitatie en sociale inclusie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, vooral psychotische stoornissen en bipolaire stoornissen. Hij leidt onderzoeksprojecten, publiceert daarover in wetenschappelijke- en vaktijdschriften en begeleidt promovendi op dit gebied.