algemeen paginakop opleiding psychiatrie

Missie en visie

Landhuis-200.jpg

Parnassia Groep wil haar deskundigheid vergroten, waardoor de kwaliteit van zorg voor onze patiënten verbetert. De Parnassia Groep Academie biedt daartoe (beroeps)opleidingen en scholing en ondersteunt de ontwikkeling en uitwisseling van kennis.

Goede zorg bieden vraagt van medewerkers dat ze deskundig zijn en hun kennis en kunde up-to-date houden. Goede zorg moet leiden tot aantoonbare behandelresultaten en is dan ook onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Bij Parnassia Groep verrichten tientallen medewerkers wetenschappelijk onderzoek om de geestelijke gezondheidszorg te moderniseren. De meer dan 150 onderzoeken die ze doen, levert nieuwe kennis op waarmee behandelingen verbeterd kunnen worden. Die nieuwe kennis wordt verspreid en bruikbaar gemaakt voor de praktijk, via opleidingen, bij- en nascholing en de specialismegroepen.

Onze missie luidt:

De Parnassia Groep Academie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van patiënten en de kwaliteit van de samenleving door het vergroten van kennis en door medewerkers zo goed mogelijk op te leiden. Dat doen we door het bieden van goede, efficiënte en passende opleidingen en het ondersteunen van de ontwikkeling en uitwisseling van kennis. We streven daarbij voortdurend naar verbetering en vernieuwing, met behoud van het goede. Wij investeren in het organiseren van een rendabel en gewaardeerd opleidings- en ondersteuningsaanbod. Daarbij werken wij vanuit een klantgerichte, respectvolle en optimistische instelling.