algemeen paginakop opleiding psychiatrie

Opleiding tot verslavingsarts KNMG

200x200+verslavingsarts.jpg

De verslavingsgeneeskunde is uitdagend, volop in ontwikkeling en behandelt een zeer diverse patiëntenpopulatie. Als verslavingsarts KNMG, een profielregistratie, diagnosticeer en behandel je patiënten op het gebied van verslaving, somatiek en psychiatrie. Daarnaast heb je oog voor de sociaal-maatschappelijke situatie. Als regiebehandelaar stuur je een multidisciplinair team aan. Uniek aan de verslavingszorg is dat de ervaring en kennis van de patiënt een erg belangrijke bijdrage vormt in de behandeling.

De opleiding tot verslavingsarts KNMG bouwt voort op de opleiding tot arts en duurt twee jaar. De opleiding biedt de mogelijkheid tot verdieping van onder andere:

  • neurobiologie en behandeling van de verslaving

  • motiverende gespreksvoering

  • psychiatrische en somatische co-morbiditeit.

Je volgt één dag cursorisch onderwijs in Nijmegen en vier dagen praktijkonderwijs. De praktijkervaring doe je op bij Antes of Brijder tijdens een klinische stage, poliklinische stage en een stage naar keuze. We hebben zes opleidingsplaatsen; twee opleidingsplaatsen binnen Antes in de regio Rijnmond en vier opleidingsplaatsen binnen Brijder; twee in Noord-Holland en twee in Zuid-Holland. Zo leer je op basis van wetenschappelijke kennis en klinische ervaring beslissingen te nemen in complexe, problematische situaties. Het werk is afwisselend; geen dag is hetzelfde. Dat vraagt om creativiteit en een flexibele houding.

Na de opleiding tot verslavingsarts kun je poliklinisch, klinisch of outreachend werken. Zowel fulltime als parttime. Je kunt je kennis inzetten voor jongeren, volwassenen of ouderen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Het werkgebied van verslavingsartsen groeit waardoor de vraag naar verslavingsartsen ook verder toeneemt.

Meer informatie

Wil je meer weten over je mogelijkheden, neem dan contact op met het opleidingssecretariaat Verslavingsarts KNMG:
E opleidingverslavingsartsknmg@parnassiagroep.nl

Onze verslavingsarts KNMG (MIAM) bij Antes, David Herdes, vertelt in onderstaand filmpje waarom hij de overstap van het ziekenhuis naar de ggz heeft gemaakt en de voldoening die hij haalt om op zowel medisch, psychologisch als op sociaal gebied bezig te zijn. Waarbij je nog écht tijd hebt voor de patiënt.