algemeen paginakop opleiding psychiatrie

Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde

200x200+geriater.jpg

Specialist Ouderengeneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Met de toenemende vergrijzing is het een vak met toekomst.

De patiënten verblijven thuis of in instellingen. Voor dit specialisme is specifieke kennis nodig van diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van diverse chronische ziekten en cognitieve stoornissen met aandacht voor kwaliteit van leven.

De opleiding bestaat uit een theoretisch deel en diverse stages. Een vast onderdeel van de opleiding is de stage ambulante ggz. Deze stage wordt binnen Parnassia Groep op verschillende plaatsen aangeboden. Bij zorgbedrijf Antes (regio Rijnmond) bestaat de mogelijkheid om de stage te lopen bij de poli ouderenpsychiatrie of een combinatie van de psychiatrisch consultatieve dienst in het Maasstad Ziekenhuis met de poli ouderen.​​​​​​​​​​

Ada Klijs – Waalewijn, Specialist Ouderengeneeskunde bij Antes

​​​​​​​“Specialist ouderengeneeskunde is weinig in beeld in de basisopleiding voor geneeskunde. Onbekend maakt vaak onbemind. Toch zien wij heel vaak dat artsen kiezen voor dit specialisme op het moment dat ze hiermee in aanraking komen, door bijvoorbeeld een stage tijdens de huisartsenopleiding of als eerste baan na het afstuderen. De knop gaat vaak om als je ziet hoe uitdagend en verrijkend dit werk is. Bij ouderen is enerzijds de puzzel vaak ingewikkeld door interacties met meerdere ziekten en medicamenten, anderzijds is het zo verrijkend omdat je een vertrouwensrelatie kan en moet opbouwen. Zowel hoofd en hart werken dus op volle toeren in dit werkveld, dat maakt het zo mooi! Wat daar nog bijkomt, is het samenwerken met andere professionals, ook dat maakt dit specialisme voor velen aantrekkelijk.’’

Meer informatie

Wil je meer weten over je mogelijkheden, neem dan contact op met dr. R.M. (Rob) Kok, opleider aandachtsgebied ouderenpsychiatrie
E r.kok@parnassiagroep.nl

Secretariaat Klinisch Centrum voor Ouderen (KCO)
T 088 – 357 52 36