Opleiding tot psychiater

200x200+psychiater.jpg

Bij de opleiding psychiatrie van Parnassia Groep regio's Haaglanden en Noord-Holland kunnen artsen zich na het behalen van het artsexamen specialiseren tot psychiater. Je kunt zowel de basisopleiding volgen als de differentiatiestages die volgen na de keuze voor een aandachtsgebied.

 De opleiding duurt in totaal 4,5 jaar en bestaat uit een algemeen deel van 2,5 jaar en een specialisatiedeel van twee jaar in een van de drie aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie of ouderenpsychiatrie.

Je kunt bij Parnassia Groep zowel de basisopleiding volgen als de differentiatiestages die volgen na de keuze voor een aandachtsgebied. Op de Opleidingsetalage vind je uitgebreide beschrijvingen.

Wie de opleiding voltooit, wordt geregistreerd als medisch specialist in het specialistenregister.

Onderwijs

Het onderwijs omvat een ruim aanbod van supervisie van psychiaters en psychotherapeuten, theoretische seminars in de klinische psychiatrie, psychotherapie en neurowetenschappen, praktische vaardigheidstrainingen en wetenschappelijke scholing. Daarnaast biedt Parnassia Groep zelf een veelzijdig programma van somatiekonderwijs, neurologieonderwijs, klinische besprekingen, wetenschappelijke referaten, symposia, CAT-onderwijs (Critical Appraisal of Topics) en intervisiebijeenkomsten.

Voor wie

Om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden moet je

  • in het bezit zijn van een artsendiploma
  • werkervaring hebben als ANIOS (ervaring in de ggz strekt tot aanbeveling)
  • aantoonbare affiniteit hebben met de ggz

Waarom bij Parnassia Groep

Assistent-geneeskundigen in opleiding tot specialist (AIOS) kunnen bij Parnassia Groep rekenen op een brede, goed georganiseerde opleiding. Er is veel aandacht voor evidence based psychiatry.

Parnassia Groep kreeg in 2014 de eervolle vermelding voor ‘Best gewaardeerde opleidingsplaats psychiatrie’. De AIOS roemden de opleiding om ‘de goede sfeer en het veilige opleidingsklimaat, de oprecht betrokken opleiders en de vele ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling’.

Opleidingsplaatsen

Parnassia Groep werft arts-assistenten via een open selectieprocedure.

Meer informatie

Secretariaat Opleiding Psychiatrie (regio Haaglanden)
T 088 – 357 03 22
E opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl

Secretariaat Opleiding Psychiatrie (regio Noord-Holland)
T 088 – 357 7485
E opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl