Verslavingsarts KNMG

Opleiding tot klinisch geriater

oudere+vrouw+lichtblauw+shirt+200+200.jpg

Parnassia Groep biedt het vaste opleidingsjaar Geriatrie in de GGZ/Ouderenpsychiatrie, dat onderdeel is van de vijfjarige opleiding klinische geriatrie.

Een klinisch geriater behandelt kwetsbare oudere patiënten met gemengde problematiek op somatisch, psychisch en sociaal terrein. Vaak dreigt hierbij functieverlies en verstoring van het wankele evenwicht, ook wel ‘frailty' genoemd. De nadruk bij diagnostiek en behandeling ligt op het verbeteren van het functioneren. De klinische geriatrie is bij uitstek een vakgebied waarbij een multidisciplinair behandelteam het functioneren van de patiënt vanuit een holistische visie probeert te verbeteren. De klinisch geriater werkt klinisch, poliklinisch en consultatief.

Opleiding tot klinisch geriater

De opleiding klinische geriatrie bestaat uit twee jaar basisopleiding interne geneeskunde, twee jaar somatische geriatrie en een jaar geriatrie in de GGZ/Ouderenpsychiatrie. De opleiding leidt op tot het zelfstandige beroep van klinisch geriater. Wie de opleiding voltooit, wordt geregistreerd als medisch specialist in het specialistenregister.

Parnassia Groep biedt de opleiding voor het vaste opleidingsjaar Geriatrie in de GGZ/Ouderenpsychiatrie. We werken hiertoe binnen de cluster Klinische Geriatrie West (CKG West) samen met de opleiding Geriatrie in het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en in de algemene ziekenhuizen M.C. Alkmaar, MC Slotervaart in Amsterdam en AMPHIA Breda.

Opleidingsjaar bij Parnassia Groep

Je volgt twee stages van (in principe) een halfjaar: een stage geriatrie en een stage ouderenpsychiatrie. De stages worden aangeboden op de opname-afdelingen geriatrie en ouderenpsychiatrie in het Klinisch Centrum voor Ouderen (KCO) van Parnassia in Den Haag. Je kunt de stage ouderenpsychiatrie ook in een ambulante setting volgen. Op verzoek kan, indien mogelijk, afgeweken worden van dit schema, bijvoorbeeld vanwege ruime ervaring elders.

Het aanbod aan opleidingsactiviteiten is divers en omvat onder andere: klinische besprekingen, wetenschappelijke referaten, intervisiebijeenkomsten en cursussen rond onderwerpen als (ouderen)psychiatrie, somatische aandoeningen in de ouderenpsychiatrie, geriatrie, neurologie, wet- en regelgeving en psychologie. Er is een goed wetenschappelijk klimaat met meerdere gepromoveerden en enkele promovendi, zodat participatie in een lopend onderzoek of opzetten van een eigen onderzoek mogelijk is.

Voor wie

Om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden, moet je

  • In het bezit zijn van een in Nederland geldig artsendiploma,
  • werkervaring hebben als ANIOS (ervaring in de geriatrie strekt tot aanbeveling),
  • aantoonbare affiniteit hebben met de doelgroep.

Meer informatie

Wil je meer weten over je mogelijkheden, neem dan contact op met drs. H.C. Kruithof, opleider klinische geriatrie
T 088 – 357 02 36
E h.kruithof@parnassia.nl

Secretariaat Klinisch Centrum voor Ouderen (KCO)
T 088 – 357 52 36

Solliciteren

CKG West beschikt jaarlijks over nieuwe opleidingsplaatsen voor AIOS die opgeleid willen worden tot klinisch geriater. Minstens tweemaal per jaar is er een sollicitatieronde, waarbij de kandidaten met de opleiders spreken.

Richt je schriftelijke sollicitatie aan:

MC Slotervaart
Mevr. dr. L. Tulner, klinisch geriater
Postbus 90440
1006 BK Amsterdam
E linda.tulner@slz.nl of daphne.kinkhouwers@slz.nl o.v.v. sollicitatie opleiding geriatrie