algemeen paginakop opleiding psychiatrie

Werken en leren in de ggz bij Parnassia Groep

200x200+interactie.jpg

Parnassia Groep leidt zorgprofessionals op in alle vakgebieden van de ggz. We hebben opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen (mbo en hbo), ggz verpleegkundig specialisten, gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en verslavingsartsen KNMG.

Mensen helpen met hun psychische problemen, dat is waar alle collega’s van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 13.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 patiënten. Dat doen we in klein­schalige behandelteams, gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 600 huisartsenpraktijken. Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek.

 

Alle specialismen van de ggz

Onze patiënten bieden wij een breed behandelaanbod rond verschillende specialisaties: kortdurende en laagdrempelige psychische hulp, psychomedische behandeling, verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, complexe psychiatrie voor volwassenen en ouderen, interculturele psychiatrie en forensische psychiatrie.

Zorgprofessionals in opleiding bieden we opleidingsplaatsen bij verschillende onderdelen van onze organisatie, afhankelijk van je belangstelling, capaciteiten en leerdoelen. We hebben opleidingsplaatsen in de regio’s Haaglanden, Rotterdam/Rijnmond en Noord-Holland.

We investeren voortdurend in verbetering en vernieuwing, in onderzoek en opleiding en in uitstekende bedrijfsvoering. Parnassia Groep heeft een eigen opleidings-, onderzoeks- en kennisorganisatie: de Parnassia Groep Academie. Er zijn dus uitgebreide mogelijkheden voor bij- en nascholing. Parnassia Groep hecht grote waarde aan deskundigheidsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Met iedere medewerker worden afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling.

Erkende opleidingsplaatsen

We hebben een eigen opleiding psychiatrie en werken voor de verpleegkundige en agogische opleidingen, de opleidingen gedragswetenschappen en de overige medisch-specialistische opleidingen samen met hogescholen, universiteiten en onderwijsinstituten in binnen- en buitenland. Alle opleidingsplaatsen zijn erkend (gecertificeerd). We zijn er trots op dat de visitatiecommissies van de opleidingen regelmatig complimenten geven voor ons stimulerende opleidingsklimaat, met veel persoonlijke aandacht en ruimte voor groei.

Bij Parnassia Groep verrichten tientallen medewerkers wetenschappelijk onderzoek om de geestelijke gezondheidszorg verder te moderniseren. Gezamenlijk werken zij aan meer dan 150 onderzoeken, waaronder veel promotieonderzoeken. Ook binnen de opleidingen heb je volop mogelijkheden om onderzoek te doen dat aansluit bij jouw vaardigheden en interesses.