Birkman lencioni aanmeldformulier

Aanmelden Birkman Lencioni

250x198_persoonlijke+ontwikkeling.png
De teamrapportage Lencioni geeft een meting op samenwerking binnen jullie team weer. De rapportage laat zien op welke dimensies van samenwerking jullie kracht zit en op welke dimensies jullie energie verliezen. N.a.v. de terugkoppeling van de teamrapportage maken jullie afspraken met elkaar.

Privacy Birkman

Privacy

Jouw rapportage is persoonlijk en kan alleen door jou of door een Birkmanconsultant worden opgevraagd. Zonder jouw toestemming kan jouw rapportage niet door derden worden opgevraagd. Waar kunnen jouw gegevens voor worden gebruikt:

  • Jouw team vraagt een teamterugkoppeling BOD en of Birkman aan. Als wordt aangegeven (door de aanvrager) dat je onderdeel bent van dit team en deelneemt aan de terugkoppeling en je hebt al eerder een Birkmanvragenlijst ingevuld dan zullen jouw gegevens worden meegenomen in de teamterugkoppeling. Een teamterugkoppeling Birkman of BOD wordt altijd door een Birkmanconsultant verzorgd.
  • Je doet mee aan een interne PG training waarin Birkman een onderwerp is of waarin met Birkman wordt gewerkt ( dit staat vermeld in de inhoud van de training).


Meer informatie over Birkman kan je vinden op: http://birkman.nl/.

Advies

Advies

Wij adviseren je om bij een eerste aanvraag Lencioni en BOD te gebruiken en beide instrumenten aan te vragen.

Heb je echter al eerder een BOD of Lencioni test gedaan dan kies je voor een andere variant.

Vraag alleen de Lencioni test aan als de vorige aanvraag langer dan 9 maanden geleden is.

Download formulier BOD

Download formulier

Voordat de BOD-vragenlijsten worden uitgezet en een terugkoppeldatum wordt ingepland, zal er contact worden opgenomen over de aanmelding. Dit om samen te kunnen afstemmen of de gekozen interventie op dit moment de juiste is.